Quick BASIC

Всичко за ГНУ/Линукс. Програмиране на c/c++, java, perl, python, jquery, ruby, bash, php, mysql, css, html и други компютърни неща.

no subject

Postby Rixx » May 7th, 2005, 11:08 pm

QBASIC

Първи стъпки към програмирането..Част I
Въведение

by David Zohrob

Здравейте! Ще ви представим основите на програмирането с Basic. В група от уроци ще се научите как
да използвате програмния език QBasic. Ако сега четете това, то значи,че искате да се научите как да програмирате в QBasic, или имате няккви въпроси. Надявам се да получит отговори а и да научит нещо ново в тази книга.

Най-напред сгурно се чудите какво тчно представлява QBasic. Е, има много прост отговор - QBasic е език за програмиране написан за компюти в 1975, от Bill Gates и Paul Allen, и някога е бил одобрен като стандарт. Защо? Поради лекотата на използване и командите, които се задават на разбираем английски език придобива популярност и исла да се наложи.
QBasic (за начинаещите) представлява задаване на инструкции чрез код от символи от началото до края. Някои от командите са на чист английски език - PRINT, LET, и много други. QBasic има проста структура на програмите: редовете му са номерирани (10, 20, 30, т.н.) и се изпълняват ако са напълно "изправни".
Но защо да използвате точно QBasic? Какво има в него, коетоще ви е от полза? Много неща. Когато изучите QBasic вие също изучавате и основите на другите програмни езици. Можете да създавате програми мого лесно. Само веднъж да навлезете ще разберете, че да създадеш програма е забавно и има стойност.
В края на тази книга вие ще знаете много неща за програмирането на QBasic и ще можете да пишете отлично програми, които да използвате вие самите и вашите приятели.

--Използване на QBasic--

QBasic е много лесен за използване. Почти във всеки отделен компютър го има вграден. Ако все още не знаете къде се намира QBasic на вашия компютър, проверете \DOS директорията, или използвайте програма з да намерите QBASIC.EXE.
За да започнете за използвате QBasic, заредете го от DOS prompt.Би трябвало да изглежда нещо като DOS едитор. Зная,че желаете за започнем още сега, за това спирам с излишните приказки J. Ето една проста програм,която да напишете:

------начало на програмата---------------

[code:1:9b3a7febbf]CLS
PRINT"Hello!"
PRINT
PRINT"This is my first program!"[/code:1:9b3a7febbf]

------край на програмата----------------

Това е само поредица от команди, които компютърът ще разчете, интерпретира и изпълни. Отидете отгоре в менюто "RUN" и натиснете "START". Мониторът ще се изчисти и ще изглежда така: "Press any key to continue" в най-долната част на монитора.

----------------------------
Hello!

This is my first program!
----------------------------

Забележете, никъде не пипе CLS или PRINT, или нещо подобно. Виждате съобщението "Press any key to continue", но това е просто начинът по който QBasic ви съобщава че поставените задачи са изпълнени.
Продължаваме с обясненията. Командата 'CLS' означава CLear Screen, а PRINT всеки от вас може съвсем сам да си обясни. Само се уверете, че когато PRINT-ирате, сте поставили кавички от двете страни на това, което искате да се изпише на монитора. Поиграйте си малко с тези команди, докато свикнете с тях. Тези от вас, които вече са свикнали с менюто най-отгоре (и неговите функции) могат да пропуснат следващата част.

За да започнете нова програма, отидете на "FILE" меню и натиснете "NEW." ВНИМАВАЙТЕ - всички програми в паметта ще бъдат ЗАГУБЕНИ ЗАВИНАГИ ако не са запаметени. Ако желаете д запаметите програма, отидете на "FILE" меню инатиснете "SAVE." QBasic ще ви пита за име на файла и програмата ви ще се запамети н диска. Ако искате да заредит тазипрограма отново по-късно,отидете на "FILE" меню инатиснете "LOAD". Ще излезе диалогов прозорц в който ще видите ккви QBasic файлове съществуват във вашта дирктория. Щтракнете два пъти на този, който искте да е зрди.

Въпроси и задачи:

1. Създайте програма, която да произведе следното:

------начало--------------

Welcome to Computer Trivia, by Yours Truly.
Did you know that a kilobyte is not just
1000 bytes, but 1024?

------край----------------

2. Какво е сгрешено в тази програма?

------начало на програмата-------------

[code:1:9b3a7febbf]CLS
PRINT "Hi
PRINT "This is a cool program by Me!"[/code:1:9b3a7febbf]

------край на програмата---------------

--Заключение--

Сега знаете две от основните команди в Qbasic - CLS и PRINT. Бъдете готови за още по-забавни методи да правите добри програми за себе си, вашите приятели, или за когото си пожелаете. Забавлявайте се, това е само началото...

--Mallard---Част II
Основи на Basic


Здравейте! В тази част ще разгледме следните команди:

? LET
? INPUT

Да започваме. В предишната част научихте как се използват командите PRINT и CLS. В тази част ще разгледме променливите и командата INPUT.
Какво представляват променливите? Променливите са "кутийки" в паметта на компютъра, в които се слага някаква стойност - било то номер, име, десетична дроб, доларова равностойност, или каквото пожелаете. Променливите се раздлят на два главни вида - числа и "струни" (strings), които са текстови променливи. Видът н ддена промен8лива се дава чрз символ, които следва името на променливата.
Категорията "числа" сама по себе си се разделя на четири подгрупи. Обикновен вид, наречен цели числа не изисква символ, а променливата, коятотрябва да придобие стойност на някое число завършва със знака %. Тези променливи могат да са в диапазон -32767 до +32767 (смвола "+"е добвен единствено с цел да се посочи диапазона на този вид цели числа, иначе по подрзбирае 32767 си е +32767). Целите цисла са тези, които се използват най-често. Вторият вид цели числа "long integers" имат диапазон от -2 милиона до +2 милиона. Сигурно се питате "Защо да не напрвим всички числа "long integers"?" Има много прост отговор. Паметта на компютъра, особено в QBasic, е огранчена - Би трябвло да се стремит да пестите пространство, колкото се мойеповече. Използвайте цли числа с голям доапазон смо където са необходими. Те се отбелязват със символа "&".
Третият и четвъртият вид цели числа са "плаващи-точки". Това са десетични променливи, които могат да земат много дълго дсетично пространство. И още веднъж те се разделят на два вида. Къси, обозначени със символа "!" и дълги обозначаващи се със символа "#". Тези променливи обикновено не се използват, ако не ви се нлижи да съставяте специфични мтемтически функции.
Сигурно още се чудите как се използват променливите. Променливите придобиват стойностичрез използването на LET командата. Ето един пример:

LET number = 123


забележка: не се нуждаете от LET срещу определянето на променливата

Това ще определи стойност 123 на променливата "number". Тя ще принадлежи на късите цели числа
"short integres". Могат да се използват и 8математически функции при задаването на стойност на променливите.
"LET number = 4 * 12" ще направи променливата "number" равна на 48.
Ето така можете да повишавате стойността на променливите:

LET number = number + 1

Можете да направите "number = number + 2 или number = number - 1," и 8така нататък. Можете също да съберете две променливи, използвайки същия синтаксис или ред от команди.
Сега знаете как да определите стойност на променлива, използвайки командата LET. Трябва ви начин за да изведете тези променливи на монитора ако искат те да имат някакво значение за тези, които ще използват програмата ви. Може да използвате командата PRINT за тази цел:

PRINT number

Това ще изведе на монитора стойността придадена на променливата "number". Ако желаете да включите и ткст преди променливата, трябва да използвате този формат:

LET number = 100
PRINT "The number is"; number

Това ще изведе на монитора след като сте стартирали чрез "run":

The number is 100

Доста лесно. Сега сигурно се питате, "а как да попитам юзъра за нещо?" ще го направите чрез командата INPUT. INPUT в основата си използва същата форма като PRINT. Както в този пример:

INPUT number
PRINT "The number is"; number

Това ще даде на юзъра възможност да избере число "number" и после ще го изпише. Може да осигурите също и избор за използване на INPUT - като този:

INPUT "What is your name"; username$
PRINT "Hello, "; username$; "."

Това ще пита използващия програмата за username, след което ще го изведе на монитора със командата PRINT.

В тази част разгледахме по-задълбочено приложенията на командата PRINT и научихме за LET и INPUT командите.

Упражнения:

1. Поиграйте си с командите LET и INPUT.

2. Напишете програма, която да дава на юзъра име и възраст и да извейда информацията на монитора чрез командата PRINT.

Команди в QBasic - Част III

by David Zohrob

Здравейте! В тази част, ще разгледаме следните команди:

? DIM
? FOR...NEXT
? STEP
? GOTO
? IF...THEN
? COLOR

За сега се запознахте с променливите PRINT, INPUT, и LET. Те са основните части на BASIC средата. Сега ще преминем към по-сложна зона.
Числа се използват във всяка програма, без значение каква е програмата. Ето защо променливите са толкова важни в BASIC. Но, когато имаме работа с голям брой числа и "strings", хилядите имена на променливи стават твърде сложни и неразбираеми.Тук идва на помощ "ARRAY".Подреждането в списъци.
Представете си списъците като голяма курия в паметта на компютъра, разделена от длители на по- малки кутийки. Можете да поставяте различни неща в тези кутийки, но те трябва да се организират в една голяма кутия. Точно това представлява "array" - списък. Списъкът е пространство в паметта на компютъра, разделено на по-малки части за различните променливи.
За да съставите списък ще имате нужда от DIM командата:

DIM ArrayName$ (number)

ArrayName е името на списъка, следвано от вида на променливата ($, !, и т.н..) Думата в скобите (number) е еквивалента на по-малките "кутийки" в паметта в паметта на компютъра.
За да използвате списък му предавате стойности, използвайки LET командата също като обикновена променлива. Но този път, трябва да определите на коя част от списъка придавате стойността. Примерно:

DIM Day$(7)
LET Day$(1) = "Sunday"
LET Day$(2) = "Monday"

И така нататък. За да изведете една от променливите в списъка използвайте същата рецепта както при обикновена променлива:

PRINT "Today is "; Day$(1); "."

И съответно, за да зададете стойност на променливата в списъка от клавиатурата ще използвате INPUT командата:

INPUT "What is Player 1's name"; players$(1)
INPUT "What is Player 2's name"; players$(2)

Можете да използвате елемент от списъка точно както бихте използвали променлива в дадено условие "statement". Използвайки списъците, можете да ръководите стотици имена, променливи, стойности струни и много други.
И така, вече можете да използвате списъци. Но няма ли да е скучно и досадно, ако искате да изведете 100 различни стойности на списъка players$? Определено ще е загуба на време да имате 100 различни PRINT команди. И тук точно идват на помощ LOOPS (циклите).
Цикълът е установяване на инструкции, които се повтарят определен брой пъти, докато се достигне до определено състояние, или безкрайно. Първата LOOP команда, с която ще се запознаем (или по-скоро съчетасние от команди) е FOR...NEXT цикъла. Той повтаря командите между FOR и NEXT определен брой пъти. Постройката му е проста:

FOR i = 1 TO 100
PRINT i
NEXT i

Тази програма ще изведе номерата от 1 до 100. Защо нарекохме променливата "i"? Това е просто стандарт, който е утвърден от няколко десетилетия. Можете да я наречете както си пожелаете - "bob," "sam," "linda," или "z". Просто трябва да приспособите кода. Можете също да променяте най-голямата и най-малката стойност на i - Например:

FOR i = 6 TO 371
PRINT "The magic number could be:"; i
NEXT i

Друг начин да промените FOR...NEXT цикъла е да си послужите със STEP командата. Ако я пропуснете (както в обикновен FOR...NEXT цикъл), "i" нараства с единица всеки път, когато командите в цикъла се изпълнят. Докато използването на командата STEP (стъпка) можете да промените това на каквато си искате стойност. Например:

FOR i = 100 TO 300 STEP 2
PRINT "The magic number might be:"; i
NEXT i

Това ще изведе на монитора ви всички четни числа от 100 до 300. Много лесно можете да накарате "i" да нараства обратно (да намалява), както в този пример:

FOR i = 300 TO 100 STEP -2
PRINT "The nifty numeral is now:"; i
NEXT i

FOR...NEXT циклите могат да се използват за всичко. В следващата част ще говоря за други два вида цикли които продължават, докато не се достигне определено състояние. Но до тогава, поиграйте си с този цикъл.
Последната команда, с която ще се запознаем в тази част е командата GOTO. Ако не знаете за нея, GOTO е много проста и мощна команда, която ще ви позволи да разбиете програмата си на по-малки части. Ето как да я използвате. Трябва да "именувате" редовете, на които искате програмата да отиде и да използвате GOTO командата, като посочите номер на ред или неговото име. Ето пример как става това:

1) чрез име на ред

topofprogram: CLS
PRINT "This is an infinite loop"
GOTO topofprogram

Или този:

2) чрез номер на ред

1 CLS
PRINT "Hello world!"
GOTO 1

Много просто и полезно! И за какво може да се използва? Не е много важно да имате възможност просто да скачате през програмата без някаква причина. GOTO става много полезна в комбинация с IF...THEN условието, което разрешава логическо развитие на програмите ви, базирани на състояние.
IF...THEN командата представлява точно това което означава. IF (ако) това е вярно, THEN (тогава) направи това. Можете да го използвате за създаване на меню, като това например:

[code:1:9b3a7febbf]PRINT "My Menu"
PRINT "Press 1 to clear the screen, or 2 to say 'Hello'!"
INPUT "What do you want to do"; choice
IF choice = 1 THEN GOTO clrscr
IF choice = 2 THEN GOTO hello
clrscr: CLS
PRINT "Done."
END
hello: PRINT "Hello, hello, hello!"
END[/code:1:9b3a7febbf]

Може да замените GOTO командата след THEN.. условието със всяка валидна QBasic команда, като LET, PRINT, или INPUT. Или, може да смените "=" със всеки математически символ (като по-голямо от (>), по-малко от (<), или различно (<>)). Ето няколко примера събрани в една програма:

[code:1:9b3a7febbf]PRINT "Program Example #1"
PRINT "Try to guess the number I am thinking of between 1 and 10."
PRINT "You get 3 chances."
INPUT "First chance"; number
IF number = 3 THEN GOTO gotit
PRINT "Sorry!"
INPUT "Second chance"; number
IF number = 3 THEN GOTO gotit
PRINT "Ooh!"
INPUT "Last chance"; number
IF number = 3 THEN GOTO gotit
PRINT "Sorry! The number was 3!"
END
gotit: PRINT "You win! Good job!"[/code:1:9b3a7febbf]
И това е основното IF...THEN условие. Последното нещо, с което ще се запознаем в тази част са "козметични" команди, които ще ви позволят да променяте цвета на текста на монитора. Това е командата COLOR, която позволява да смените цвета на текста на един от 16 цвята (включително и черно, цвета на фона). Виждате го в следната форма:

COLOR 13
PRINT "Magenta!"
COLOR 7
PRINT "Grey!"

Номерът след условието COLOR е едно от изброените числа за цвят:

00 - черно
01 - тъмносиньо
02 - тъмнозелено
03 - тъмно синьо-зелено
04 - тъмночервено
05 - виолетово
06 - оранжево
07 - сиво
08 - тъмносиво
09 - светлосиньо
10 - светлозелено
11 - светло синьо-зелено
12 - светлочервено
13 - пурпурно
14 - жълто
15 - светлобяло

С това завършва представянето на COLOR условието и на тази част от книгата. Част III въведе много нов материал който ще ви позволи да довършите доста във вашите QBasic програми. Късмет :)

Упражнения:

1. Направете програма игра която дава три възможности да отгатнетепредварително определено число между 1 и 10. След всеки опит, ако числото не е познато, направете програмата да казва на юзъра дали търсеното числото е по-голямо или по-малко от посоченото. Ако юзъра отгатне числото, дайте му цветно "победителско" съобщение.

2. Направете списък, който поставя всички месеци в годината, след това направете такъв, със всички дни в годината. Направете програма, която показва месеците и дните в тях в цветна форма, използвайки FOR...NEXT цикли.

3. Забавлявайте се с изучените нови команди и не се плашете от грешки.

Приятно програмиране с VeSeLba.NeT

Приятен ден.

Peace! -David ZohrobОснови на Basic - Част IV
by David Zohrob


Добре дошли! В тази част ще се запознаем с командите:

? DO...LOOP
? OPEN
? INT
? CLOSE
? RANDOMIZE TIMER
? RND ?

PRINT #
? SELECT...END SELECT
? INPUT #
? INKEY$


Първата програма, която ще разгледаме е DO...LOOP вид цикъл. В предишната част разгледахме FOR...NEXT цикъла, който прави нещо определен брой пъти. Това е страхотно, ако знаете ТОЧНО колко пъти искате да се изпълни дадено нещо. Но ако не знаете? Да предположим, че искате нещо да се повтаря,, докато не се достигне определено състояние? DO...LOOP цикълът ви позволява точно тази свобода. Всичко, което трябва да кажете е (прави докато...) DO WHILE... или UNTIL... се достигне състояние, като "x = 10" например. Тогава сложете командите, които искате в цикъла и завършете с LOOP командата за да го затворите. Има много прост пример за това как се използва DO...LOOP цикъла.

DO UNTIL a = 10
try = try + 1
PRINT "Try number"; try
PRINT
PRINT "Guess the super-secret number!"
INPUT "Well"; a
LOOP

Разбира се, в програмирането винаги има няколко начина да се направи дадено нещо, така че змяната на DO UNTIL a = 10 като първи ред, може да използвате DO WHILE a <> 10 и това ще е същото нещо. Това е! Цикълът е много прост, безкрайно полезен.
Едно от приложенията на DO цикъла е възможността да имате "Press Any Key" действие, което начинаещите програмисти са толкова запалени да забият в своите програми, но обикновено се налага да си послужат с "Please press enter... <въздишка>". Това се извършва с елегантната функция INKEY$, която означава най-близкия, текущ бутон и се активира когато се натисне бутон на клавиатурата във всеки един момент. За да направите "Press a key" действие, можете да cut-нете и paste-нете следния мъничък пример в програмите си.

DO WHILE INKEY$ = ""
LOOP

Това е всичко! INKEY$ също има хиляди начини на употреба, а една от основните му функции е да направите така, че да имате "hot-key" меню, вместо INPUT меню. Това изисква по-сложна конструкция блиска по строеж с IF...THEN условието. Това ново подреждане на командите е SELECT CASE...END SELECT групата, която ви позволява да имате група от различни IF...THEN като условия в едно голямо групиране в програмата, вместо да имате стотици отделни условия. Това позволява да си послужите със съставни команди посредством CASE (буквално - случай) на променлива.
Това става много лесно, както е показано в примера:

[code:1:9b3a7febbf]PRINT "The Main Menu"
PRINT "1) End the program"
PRINT "2) Surprise"
PRINT
INPUT "Choice"; chc
SELECT CASE chc
CASE 1
PRINT "Fine, then!"
END
CASE 2
PRINT "Surprise! AAAH!!"
PRINT "Are you surprised? No? Oh well..."
END
CASE ELSE
PRINT "Why didn't you pick 1 or 2?"
END[/code:1:9b3a7febbf]
'забележете тази малка

'команда, която ви хваща
'в капана "невалидни отговори"

END SELECT

Трябва просто да имате SELECT CASE променливо условие, след което да дадете отделните случаи, както при IF условието. Когато направите всичко това не забравяйте да поставите END SELECT на мястото му или програмата ви няма да тръгне. Един друг хитър програмен трик, който видяхте, е CASE ELSE (в друг случай) командата. Това проверява, че променливата съвпада с някой от вашите случаи (CASE),а ако не съвпада, ще изпълни командите в собствения си случай. Това са основите на SELECT CASE...END SELECT групата от условия, които вероятно ще срещате често в програми написани от мен, точно защото това са много полезни команди.
Друг много интересен въпрос е как да направим сучайни числа in QBasic като хвърляне на зарчета например, или за каквото може да ви послужи. Има много прост начин да направим това, замесвайки LET, INT, и RND командите. Ето как става:

x = INT(RND * 10) + 1

Това ще ви даде число между 1 и 10. За да получите номер между 0 и 10, просто махнете "+ 1" частта от този ред. Това е всичко, което трябав да се направи за да получите случайно число - просто сменете RND монера за да получите своя собствеа граница.
А сега да преминем на file цомандите.

Ето как се използват файлове в QBasic. Видът на файловете, с които ще се занимаваме се наричат
"sequential files" (sequent-следващ, явяващ се като резултат).
За да се отвори файл се използва командата OPEN и CLOSE за да се затвори. (Олеле! Опитайте се да проследите логиката! :) Бъдете сигурни че сте затворили всеки файл, който е бил отварян, преди програмата да се прекъсне, за да се запазят данните. За да отворите файл, трябва да използвате командата по този начин:

OPEN "filename.ext" FOR [OUTPUT/INPUT/APPEND] AS #1 'или друг номер

Командата OPEN е далеч по-сложна от това, но за сега няма да се занимаваме нея толкова задълбочено. Трябва да изберете една от опциите [OUTPUT/INPUT/APPEND], в зависимост от това, какво желаете да направите с файла който ще се отвори. Ако желаете да четете от файла ред по ред, ще трябва да използвате командата INPUT. За да записвате или презаписвате във файла, използвайте командата OUTPUT, а за да добавите данни към файла (добавяне към края на файла), използвайте командата APPEND. Виждате ли как става всичко?
И така. Отворили сме нашия файл. Сега какво да правим? Сидурен съм, че още си спомняте PRINT и INPUT командите (как бихте ги забравили?), така че, в зависимост от това какво въвеждате и какво извеждате, можете да направите две неща. Пак използвате командата PRINT, за да извеждате и командата INPUT, за да четете от файла, но сега въвеждате номер на файла (като #1) като имате предвид какво ще извеждате или въвеждате. Например:

OPEN "file.txt" FOR OUTPUT AS #1
PRINT #1, "Hello world!"
CLOSE

или

OPEN "file.txt" FOR INPUT AS #1
INPUT #1, s$
PRINT s$
CLOSE

Това е използването на файлове Доста просто за "наследяващи" файлове Ще се наложи да се упражнявате с тези команди доста, за да ги схванете. Има още нещо за файловете, което не споменах до сега... the INPUT # условието разчита файла докато срещне точка на реда. Така че ще трябва да си послужите с LINE INPUT за да разчетете целия ред. Например:

OPEN "file.txt" FOR INPUT AS #1
LINE INPUT #1, s$
PRINT s$
CLOSE

Това ще тазчете целия ред и ще го предаде на променливата "s$". Просто запомнете, когато ползвате OUTPUT командата, се изтрива това което вече е във файла. Уверете се, че няма да премахнете нещо важно!

Това е четвъртата вноска в тази малка книжка. Надявам се че сте научили доста, и не се безпокойте, скоро ще имате и петата част. Така че програмирайте, и опитайте тези упражнения:

Упражнения:

1. Направете игра за познаване на случайно число между 1 и 20
2. Дайте на играча 5 възможности да познае, и нека след всеки опит програмата да му казва дали е твърде високо или твърде ниско.

3. Използвайте файл командите много. Наистина много. Ако правите игра, опитайте да създадете "high score list" или "save game" харатеристика.


3. Не се отказвайте!

Приятен ден.

Peace! -David Zohrob


Този материал достига до вас с подкрепата на VeSeLba.NeT
No One Lives Forever
User avatar
Rixx
Tech Mentor
 
Posts: 480
Joined: April 18th, 2005, 5:06 pm
Location: София - Нашия град е вашата столица

no subject

Postby RulzZ » May 8th, 2005, 12:02 pm

Хакер Академи отвори шороко ЦД-та(врати) ;)
No.One.Lives.Forever.!!!
RulzZ
Master of the dark force
 
Posts: 100167
Joined: May 5th, 2005, 2:43 pm
Location: Haskovo City

no subject

Postby Rixx » May 14th, 2005, 6:11 pm

Ето една примерна програма написана на Qbasic:

[code:1:7df1c8318b]
CLS
SCREEN 12
COLOR 2
LOCATE 1, 17: PRINT "=============================="
COLOR 10
LOCATE 2, 17: PRINT " Welcome to Example Program "
COLOR 2
LOCATE 3, 17: PRINT "=============================="
PRINT
FOR i = 1 TO 500000
NEXT
COLOR 2
INPUT "Please enter your pin code to continue"; number
PRINT "Checking the pin code..."
FOR i = 1 TO 900000
NEXT
IF number = 123 THEN GOTO pasa
COLOR 12
PRINT "Wrong Pin Code, have a nice day!"
COLOR 15
END
COLOR 7
pasa: PRINT "Pin Code Accepted"
PRINT
FOR i = 1 TO 500000
NEXT
INPUT "I detected that you are new user, whats your name "; name$
PRINT "Welcome, "; name$;
PRINT
FOR i = 1 TO 500000
NEXT
PRINT "Loading, Please Wait..."
FOR i = 1 TO 1100000
NEXT
PRINT "Loaded Windows 2006 built #A 100"
FOR i = 1 TO 700000
NEXT
PRINT
PRINT "Systems are ready for use"
FOR i = 1 TO 500000
NEXT
PRINT
INPUT "What do you want to do "; do$
PRINT "Okey, executing now..."
FOR i = 1 TO 1190000
NEXT
PRINT
PRINT "Fatal error(please go and kill Bill Gates), Bye"
PRINT
FOR i = 1 TO 500000
NEXT
PRINT
PRINT
COLOR 1
PRINT "Copyright Rix corp. www.veselba.net"
COLOR 10
[/code:1:7df1c8318b]

Какво се прави с този код?

Paste директно в Qbasic или ако нестане, копирайте кода и го сложете в notepad, после го save и стартирайте Qbasic>open и отворете този фаил. След това натиснете F5 или run.
No One Lives Forever
User avatar
Rixx
Tech Mentor
 
Posts: 480
Joined: April 18th, 2005, 5:06 pm
Location: София - Нашия град е вашата столица

no subject

Postby Rixx » May 14th, 2005, 6:12 pm

Други програмки на Qbasic:

http://free.data.bg/hunnybunny/staff/qb/

http://store3.data.bg/cherva/qb/
No One Lives Forever
User avatar
Rixx
Tech Mentor
 
Posts: 480
Joined: April 18th, 2005, 5:06 pm
Location: София - Нашия град е вашата столица

no subject

Postby RulzZ » May 15th, 2005, 10:06 am

Мерси мерси :) гагага
No.One.Lives.Forever.!!!
RulzZ
Master of the dark force
 
Posts: 100167
Joined: May 5th, 2005, 2:43 pm
Location: Haskovo City

no subject

Postby Rixx » May 15th, 2005, 3:40 pm

възпитан бе :wink:
No One Lives Forever
User avatar
Rixx
Tech Mentor
 
Posts: 480
Joined: April 18th, 2005, 5:06 pm
Location: София - Нашия град е вашата столица

no subject

Postby X-Rout » May 15th, 2005, 9:46 pm

Рулирате всикчки хакери :lol:
Image Image
X-Rout
VIP
 
Posts: 47
Joined: May 7th, 2005, 5:09 pm

no subject

Postby RulzZ » May 21st, 2005, 6:57 pm

е кък неа съм вазпитан бе ;) не ме обиждаи с тези комплименти плс;)))
No.One.Lives.Forever.!!!
RulzZ
Master of the dark force
 
Posts: 100167
Joined: May 5th, 2005, 2:43 pm
Location: Haskovo City

no subject

Postby Rixx » June 3rd, 2005, 5:08 am

Ето програмка за намиране на лице на триъгълник

[code:1:504554eb36]
CLS
PRINT " Tazi programa 6te iz4isli liceto na pravougalnik "
REM lice na pravougulnik
INPUT "vavedi a>0 a=", a
INPUT "vavedi b>0 b=", b
INPUT "vavedi c>0 c=", c
p = (a + b + c) / 2
a1 = p - a
b1 = p - b
c1 = p - c
p1 = p * a1
p2 = p1 * b1
p3 = p2 * c1
S = SQR(p3)
PRINT "Liceto na triagalnik sys strani "; "a="; a; "b="; b; "c="; c; "e"; S
END


[/code:1:504554eb36]
No One Lives Forever
User avatar
Rixx
Tech Mentor
 
Posts: 480
Joined: April 18th, 2005, 5:06 pm
Location: София - Нашия град е вашата столица


Return to Компютърни

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest