bash scripts

Всичко за ГНУ/Линукс. Програмиране на c/c++, java, perl, python, jquery, ruby, bash, php, mysql, css, html и други компютърни неща.

bash scripts

Postby CaMPaRi » July 2nd, 2012, 7:36 am

Нека тук да споделим bash script`s
CaMPaRi
Fewona Staff
 
Posts: 3
Joined: July 2nd, 2012, 7:23 am

bash scripts

Postby CaMPaRi » July 2nd, 2012, 7:40 am

Този скрипт е за инсталиране на sBNC + webinterface ( control panel )

#!/bin/bash
razshirenie=sbnc-1.2.tar.gz
webbnc=http://downloads.sourceforge.net/project/sbnc/1.2/sbnc-1.2.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fsbnc%2F&ts=1317161012&use_mirror=puzzle
webface=http://downloads.sourceforge.net/project/sbnciface/sBNC%20Webinterface/v1.1%20Beta/sbnciface1.1.50.tar.gz?r=http%3A%2F%2Fsourceforge.net%2Fprojects%2Fsbnciface%2F&ts=1317161137&use_mirror=dfn
cd /$HOME/
mkdir public_html
cd public_html
wget $webface
unzip webifc.zip
rm -rf webifc.zip
cd /$HOME/
wget $webbnc
tar zxvf $razshirenie
cd sbnc-1.2
./configure
make
make install
rm -rf sbnc-1.2*
cd /$HOME/public_html/webifc/
cp -r scripts/ /$HOME/sbnc/
cd /$HOME/sbnc/
echo source "scripts/iface.tcl" >> sbnc.tcl
cd ~/sbnc
./conftool
echo imate uspeshno instalirano sbnc + web interface
CaMPaRi
Fewona Staff
 
Posts: 3
Joined: July 2nd, 2012, 7:23 am

bash scripts

Postby CaMPaRi » July 2nd, 2012, 7:44 am

Този скрипт е за Iptables firewall

#!/bin/sh
IPTABLES=/sbin/iptables

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-[ Firewall ]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
$IPTABLES -F

in1=eth0 ; ако сте на dhcp и само eth0 ще ви свърши работа
in2=ppp0 ; Ако се идентифицирате посредством pppoe конект задължително е да опишете и този
firewallport=22 ; тука давам пример със стандартен ssh port 22

### Ip адресите които ще имат достъп до машината
ip1=192.168.2.0/24 ; тoва значи целия клас C
ip2=127.0.0.1 ;тoва значи локалния адрес в случая е задължителен
$IPTABLES -A INPUT -p icmp --source $ip1 -j ACCEPT
$IPTABLES -A INPUT -p icmp -j DROP

#-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=[ Защитна стена ]=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
$IPTABLES -I INPUT -p tcp -i $in1 --dport $firewallport -j REJECT
$IPTABLES -I INPUT -p tcp -s $ip1 -i $in1 --dport $firewallport -j ACCEPT
$IPTABLES -I INPUT -p tcp -i $in2 --dport $firewallport -j REJECT
$IPTABLES -I INPUT -p tcp -s $ip1 -i $in2 --dport $firewallport -j ACCEPT

## Настройка на часовата зона ##
dpkg-reconfigure tzdata -
CaMPaRi
Fewona Staff
 
Posts: 3
Joined: July 2nd, 2012, 7:23 am

Re: bash scripts

Postby Rix » July 5th, 2012, 5:59 am

Много полезно!
Качествен VPS хостинг от http://vpsbg.eu
User avatar
Rix
Tech Mentor
 
Posts: 65
Joined: June 16th, 2012, 1:58 pm
Location: Sofia, Bulgaria


Return to Компютърни

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest